Kontakt

Brandcomm Polska Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
  ul. Słomińskiego 15/510
  00-195 Warszawa

  tel. +48 22 637 53 43
  web@brandcomm.pl 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
  XII Wydział Gospodarczy | KRS: 0000410716
  NIP: 5252527028 | REGON: 146002490
  Rachunek bankowy w ING Bank Śląski SA:
  PL 48 1050 1025 1000 0090 3108 8389


polityka cookies

b1