Wysokie miejsce w rankingu!

W corocznym raporcie Media&Marketing Polska za 2014 rok, Brandcomm znalazło się na piątym miejscu w kategorii zadowolenia ze współpracy z agencją.

Klienci przyznali Brandcomm Polska wysokie noty, dzięki kórym agencja poprawiła swoje wyniki w badaniu. To juz kolejny rok, w którym zajmujemy wysoką pozycje w zestawieniu agencji niesieciowych.

Serdecznie dziękujemy za uznanie.

  • 2015-06-25


b1